Valgdager:  

Onsdag 31. januar, torsdag 1. februar og fredag 2. februar 2024.

Valget avsluttes fredag 2. februar kl. 15.00.

Valgets gjennomføring:       

Valget gjennomføres elektronisk. Link til pålogging for å avgi stemme blir lagt ut på bankens hjemmeside  https://romsdalsbanken.no/  når valget åpner. Avstemming gjøres ved pålogging med BankID.

Hvem skal velges og hvem kan stemme?

Romsdal Sparebanks generalforsamling består av 24 medlemmer og 12 varamedlemmer, hvorav 8 medlemmer og 4 varamedlemmer er valgt av innskyterne. Innskyterne skal ved dette valget velge 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgperioden for medlemmene og varamedlemmene er 4 år.

De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valget. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer, 1 på grunnlag av eget innskudd og 1 som representant for annen innskyter.

Kandidater til valget

Banken har en valgkomite som vil innstille på kandidater til valget.

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslag til kandidater kan sendes til Valgkomiteen v/Romsdal Sparebank, Torget 14, 6440 Elnesvågen, senest 5. januar 2024 og skal inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendige adresse.

Valgliste og informasjon blir lagt ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside i forbindelse med valget.

 

Elnesvågen, 20. desember 2023

Paul Gunder Groven

Generalforsamlingens leder