Innskyterne i banken skal i perioden fra og med 31. januar til og med 2. februar kl. 15.00, velge to medlemmer og ett varamedlem til bankens generalforsamling.

Valget gjennomføres elektronisk, pålogging til valget gjøres med følgende link og med bruk av BankID.

Link til elektronisk stemming

 

Hvem skal velges og hvem kan stemme?

Romsdal Sparebanks generalforsamling består av 24 medlemmer og 12 varamedlemmer, hvorav 8 medlemmer og 4 varamedlemmer er valgt av innskyterne. Innskyterne skal ved dette valget velge 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgperioden for medlemmene og varamedlemmene er 4 år.

De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valget. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer, 1 på grunnlag av eget innskudd og 1 som representant for annen innskyter.