Generalforsamlingen vedtok 20. mars 2024 disponering av bankens årsresultat for 2023.

Kontantutbytte til egenkapitalbevisene er 7,63 kroner per egenkapitalbevis. Andel til utjevningsfondet er 1,89 kroner per egenkapitalbevis. Utbytte utbetales 4. april 2024