PRESSEMELDING - RENTEREGULERING

På bakgrunn av økt styringsrente fra Norges Bank og den generelle renteutviklingen, gjennomfører Romsdal Sparebank rentejusteringer for utlån og innskudd.

Renter på boliglån og andre lån til personkundemarkedet settes opp med 0,25 %.

Renter på innskudd settes opp med inntil 0,35 %.

Endringen trer i kraft fra 25. august 2023 for nye lån og innskudd, og fra 2. november 2023 for eksisterende lån og innskudd.

Bankens kunder vil få varsel om endringene i løpet av de nærmeste dagene.

25. august 2023

Odd Kjetil Sørgaard

administrerende banksjef