Åpenhetsloven er en forholdsvis ny lov som har to formål. For det første skal loven fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. For det andre pålegges virksomhetene en informasjonsplikt gjennom såkalte aktsomhetsvurderinger. Tanken er at virksomhetenes informasjonsplikt skal gjøre deg og andre i stand til å ta informerte valg, som igjen vil fremme ansvarlighet i næringslivet.

Plikten til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger gjelder både vår egen virksomhet og våre forretningspartnere/leverandører.

Vi stiller høye krav til oss selv og til våre forretningspartnere/leverandører

Romsdalsbanken aksepterer ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Vi krever anstendige arbeidsforhold og at anerkjente prinsipper for klima og miljø blir overholdt. Romsdalsbanken ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og arbeider for å ha en ansvarlig verdikjede.

Egen virksomhet

I Romsdalsbanken har vi i flere år gjort aktsomhetsvurderinger av vår virksomhet. I 2022 har vi utarbeidet en egen bærekraftrapport for banken. Vi har egne retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar i tillegg til våre etiske retningslinjer.

Våre leverandører og forretningspartnere

Vi har også egne retningslinjer som stiller klima- og miljøkrav overfor våre leverandører. Retningslinjene stiller dessuten sosiale- og etiske krav, samt krav til leverandørens internkontroll. Vi ønsker å samarbeide med aktører som oppfyller våre krav og standarder.

I løpet av 2023 vil vi gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til våre leverandører. Disse vurderingene vil bli omtalt på nettsiden vår.

Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer åpenhetsloven kan du sende oss en henvendelse ved å benytte e-postadressen: aapenhet@romsdalsbanken.no

Rapporten finner du her