PRESSEMELDING - ROMSDALSBANKEN TIL VESTNES

Styret i Romsdalsbanken har med bakgrunn i strategiske vurderinger, besluttet å etablere et nytt avdelingskontor i Vestnes.

Romsdalsbanken, som er den eneste banken med hovedkontor i Romsdal, har vekstambisjoner og ønsker å styrke sin posisjon ved å bidra med lokalt engasjement og utvikling i hele Romsdal.

For Romsdalsbanken er det nå naturlig å etablere kontor i Vestnes, slik at banken er til stede i en større del av sitt markedsområde. Banken etablerte i fjor nytt kontor på Åndalsnes i Rauma kommune.

Banken vil rekruttere et nytt bankteam bestående av en leder og to finansrådgivere, og vil i første omgang sikte seg inn på personmarkedet med fokus på boliglån, sparing og forsikring. Arbeidet med rekruttering starter umiddelbart. Planen er at kontoret skal åpne i løpet av høsten 2024.

Om banken

Romsdalsbanken er en lokal sparebank i vekst med 145 års bankhistorie, og er eneste banken med hovedkontor i Romsdal. Banken har sitt primærmarked i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Hovedkontoret ligger i Elnesvågen i Hustadvika kommune, med avdelingskontorer i Eidsvåg, Molde og på Åndalsnes.

Banken har 53 ansatte og forvalter ca. 9 milliarder kroner. Romsdalsbanken tilbyr helhetlige løsninger innen bank og forsikring for både person- og næringskunder. Banken er en del av Eika Alliansen. Vi har sterk tro på lokalbankens nærhet, tilgjengelighet og personlige rådgivning, samt det å være en bidragsyter til vekst, utvikling og bærekraft i lokalsamfunnet, der du bor.

Kontaktperson: Adm.banksjef Odd Kjetil Sørgaard, tlf. +47 994 94 200, oks@romsdalsbanken.