Risiko for hvitvasking

Handel med kryptovaluta er i utgangspunktet lovlig. Det er imidlertid knyttet stor risiko til handel med slik valuta, og myndighetene har advart mot investering i kryptovaluta. Risikoen er knyttet til både verdiutvikling og at kriminelle miljøer og useriøse aktører utnytter etterspørselen til svindel av intetanende kunder. Kunder kan også uten å vite det bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatt av kriminelle aktører.

Regulering og håndtering

Romsdalsbanken har foreløpig etablert følgende regler når det gjelder verdier fra kryptohandel til konto i banken:

  • Komplett dokumentasjon på alle transaksjoner fra kryptovaluta ble kjøpt til gevinsten blir satt inn på konto hos oss.
  • Dokumentasjon på hvordan investert beløp er opptjent. Dersom handelen er gjennomført i annen bank, må det dokumenteres hvordan midlene som ble brukt til handelen er opptjent.
  • For at Romsdalsbanken skal kunne vurdere dokumentasjonen som mottas må transaksjonene ha gått gjennom kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet. Liste over slike børser finnes på Finanstilsynets nettsider her. Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».
  • Kunden må levere dokumentasjon på at formue og eventuelt gevinst er rapportert til skattemyndighetene.

Det vil forekomme noe behandlingstid.

All dokumentasjon skal godkjennes av Romsdalsbanken før overføring av midler fra kryptovaluta til konto hos oss. Dersom dette ikke overholdes, vil midlene bli frosset til tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller bli aktuelt å returnere midlene.

Området er i stadig utvikling og endringer vil forekomme. Romsdalsbanken vil oppdatere rutiner og retningslinjer til enhver tids gjeldende regelverk.