Romsdal Sparebanks generalforsamling består av 24 medlemmer og 12 varamedlemmer, hvorav 8 medlemmer og 4 varamedlemmer er valgt av innskyterne. Innskyterne skal ved dette valget velge 8 medlemmer og 4 varamedlemmer.

 

Valgperioden for medlemmene og varamedlemmene er 4 år.

 

De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valget. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer, 1 på grunnlag av eget innskudd og 1 som representant for annen innskyter.

 

Banken har en valgkomite som vil innstille på kandidater til valget. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslag til kandidater kan sendes til Valgkomiteen v/Romsdal Sparebank, Postboks 44, 6447 Elnesvågen, senest 9. januar 2018 og skal inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendige adresse.

 

Valgliste, aktuelt regelverk og informasjon blir lagt ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

 

 

 

Elnesvågen, 21. desember 2017

 

 

 

Svein Lodve Sandblåst

Generalforsamlingens leder