Lov om tjenestepensjon sier at alle bedrifter med mer enn to ansatte må ha en tjenestepensjonsordning. Det må settes av minimum to prosent av lønnen til de ansatte i ordningen, men det ligger ingen hindre i veien for å spare mer. Likevel har 44 prosent av alle norske arbeidstakere en pensjonsordning som kun tilfredsstiller minimumskravene i loven.

- To prosent er dessverre ikke på langt nær nok dersom du vil opprettholde kjøpekraften når du blir pensjonist, sier Gunnar Birkevold, markedsdirektør i Eika Kapitalforvaltning.

Her er hans fem tips for hvordan du lett kan gjøre noe med pensjonsordningen i din bedrift:

1. Sett av en time med en bankrådgiver

Bedriftsrådgiverne i din lokale sparebank kan hjelpe deg over den dørstokkmila du ofte opplever når det er snakk om pensjon. Litt mer oversikt, og mer kunnskap både om eksisterende ordning og mulighetene som finnes, gjør deg tryggere.

2. Legg en plan

Pensjon vil bli viktigere i årene som kommer. Legg derfor en plan nå for hvordan du skal bedre pensjonsordningen i din bedrift. Med en god plan, har du kontroll på kostnadene, og de ansatte vil se at du tenker på deres beste. Det vil både gjøre dagens ansatte fornøyde, samtidig som en god pensjonsordning er det godt rekrutteringstiltak.

3. Involver de ansatte

Det er ikke bare du som må tenke på pensjon. Skal de ansatte oppnå en tilfredsstillende pensjon, må også de engasjere seg og få eierskap til pensjonsordningen. Inviter de ansatte med til diskusjoner, og involver gjerne en bankrådgiver slik at alle får mer kunnskap om pensjon.

4. Bli enige om et spleiselag

Et spleiselag er alltid lettere å få til enn om en av partene må stå for alle utgiftene. En løsning er at dere ved neste lønnsoppgjør blir enige om at én prosent settes av til pensjon, mens resten går til lønn. Dette kan man gjøre hvert år, eller annet hvert år. Slik får man en langt bedre pensjonsordning på få år, uten at det egentlig koster noe ekstra for deg eller for de ansatte.

5. Ikke vent til i morgen

Det er lett å skyve pensjonsspørsmål foran seg, men det er ingen god idé. Som bedriftsleder må du vise samfunnsansvar, og som ansatt må du tenke langsiktig. Pensjon må nemlig spares over mange år. Det kan være for sent å tenke på dette på slutten av karrieren din, så start jobben allerede i dag.