Har du tenkt over hvordan du skal spare de neste fem, ti eller førti årene? Innføringen av aksjesparekonto og individuell pensjonssparing (IPS) har gjort det mye enklere å spare langsiktig – men hvilken er egentlig best? Her er en kort presentasjon av begge:


Eikas Aksjesparekonto: Aksjefond på ett sted

Med en aksjesparekonto hos oss samler du alle dine aksjefond innenfor EU/EØS på ett sted, og får skattefordeler. Kontoen er gratis og kan bestilles i mobilbanken. Les mer om aksjesparekonto og mobilbanken.

 • Ta ut hele beløpet du har satt inn – skattefritt
 • Selg eller bytt aksjefond uten å skatte underveis
 • Betal skatt først når du tar ut gevinsten fra aksjesparekonto

Psst! Eier du enkeltaksjer utenom fond? Disse kan overføres til aksjesparekonto hos vår samarbeidspartner Norne Securities.


IPS: Smart pensjonssparing

Sparing på en IPS-konto gjør privat pensjonssparing mer lønnsomt. Du velger selv hvor mye du vil spare hvert år, og du kan endre eller stoppe sparingen underveis.

 • Du betaler ikke skatt på avkastningen i spareperioden
 • Sparesaldoen er unntatt formueskatt
 • Spar inntil 15 000 kroner hvert år og få 22 prosent, dvs. 3 300 kroner om du sparer 15 000 kroner, av sparebeløpet i fradrag på skatten.
 • Du kan begynne å ta ut pengene fra og med fylte 62 år
 • Det er først når du skal ta ut pensjonen din at du skatter av beløpet 

Psst! Lurer du på hvor mye du får i pensjon? Sjekk pensjonskalkulatoren


Ja takk, begge deler

Oppsummeringen blir at aksjesparekonto passer for deg som sparer langsiktig i aksjefond. Ved å spare på en aksjesparekonto vil du ha bedre fleksibilitet i måten du sparer på, og kan selge eller bytte aksjefond underveis uten å måtte betale skatt. IPS er for deg som har mulighet til å binde kapital frem til du blir pensjonist.

For de fleste vil det smarteste være å si som Ole Brumm – ja takk, begge deler – og kombinere sparing i aksjesparekonto med sparing i IPS. På den måten kan du få:

 • Fleksibel og lønnsom sparing
 • Gunstige skattefordeler
 • Ulike tidsperspektiver
 • Øremerket sparing til pensjon og fleksibel sparing til drømmen
 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.