Har du tenkt at sparing i fond bare er for spesielt interesserte? Tvert i mot, fondssparing har nå blitt lett tilgjengelig, og en ypperlig spareform for alle som ønsker bedre økonomi. Med den nye appen Smartspar får du full oversikt over sparingen, og kan enkelt følge utviklingen i ditt fond. Hva du vil spare til er opp til deg.

  • Spare til noe du ønsker deg. Smartspar er fleksibel og lar deg spare både fast månedlig beløp og sette inn ekstra når det passer. Er det leilighet i Toscana som motiverer deg? Eller bare tanken på større økonomisk frihet?
  • Spare til barna. Dette vil gi barna dine en solid start på voksenlivet. I Smartspar er det dessuten enkelt for andre å bidra til dine barns sparefond. Slekt og venner kan nemlig sette inn i penger i fondet når de vil. For eksempel til jul og bursdager.
  • Spare til pensjon. Det er nye tider og flere og flere ønsker å spare litt ekstra til egen pensjon for å opprettholde levestandarden. Smartspar gjør dette enkelt og oversiktlig.
  • Full oversikt. Smartspar kan brukes uansett hvilken bank du bruker. I løpet av 2019 kommer et nytt regelverk som gjør det mulig å vise dine bankkonti, uansett hvilken bank du har disse i.

Last ned Smartspar og begynn allerede i dag


Hvorfor lønner det seg å spare i fond?

Historien viser at fondssparere vil sitte igjen med betraktelig mer enn kontosparerne, medberegnet nedganger i økonomien.

– Når du sammenligner oppturer og nedturer i aksjemarkedet de siste 120 årene ser du at årlig verdiøkning på aksjer ligger på gjennomsnittlig 9,5 %, forteller investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning Stig Erik Brekke. Tilsvarende økning for bankrente i samme periode er 5 %.

– Det er lett å se at aksjefond lønner seg, men det forutsetter at:

  1. Den som sparer må tåle at det svinger. I Smartspar-appen har du full oversikt hele tiden.
  2. Sparingen må være langsiktig, nettopp på grunn av svingningene. Sparer du til en Australiatur om to år kan du heller spare på konto. Sparefondet rekker ikke å gi deg all verdens avkastning på to år.

Hvor risikabelt er aksjesparefond?

Hvis du har kjøpt aksjer i en bedrift som det går dårlig med, ja da kan du tape penger. Det er akkurat denne risikoen et aksjefond kan redusere til et minimum: Et aksjefond består nemlig av minimum 16 aksjer. Det er det lovpålagte minstekravet. Eika Kapitalforvaltning innfrir dette med svært god margin siden de ulike fondene rommer fra 30 til 200 ulike aksjer.

– De som jobber med å plassere kundenes sparepenger gjør altså dette med varsom hånd og sprer innskuddene i ulike bransjer, for å minske risikoen for den enkelte fondssparer, sier Brekke.


Det store bildet viser tydelig at verdien på sparepengene vil øke på sikt. Bare se på denne illustrasjonen:

graf som illustrerer verdistigning over tid for aksjefond
Bildet viser hvordan en nedgang på børsen er en del av jevnlige svingninger, mens verdiene totalt sett stiger.

Hvor mye blir 1 000 månedlige sparekroner om 20 år?

Forutsetter vi dagens rente vil du sitte igjen med 271 000 kroner i banken, mot 443 000 kroner i fond. Pengene kan faktisk tape seg over tid på bankkonto. Dette er fordi renteutviklingen i dag er svakere enn prisstigningen.

Ønsker du å snakke med noen, kan rådgiveren i lokalbanken din hjelpe deg. Da får du god hjelp til å se de økonomiske mulighetene akkurat du har, etter at inntekt og gjeld er tatt i betraktning.

Ta kontakt i dag for å starte drømmen om en romsligere økonomi.

Sett i gang sparing nå? Last ned Smartspar