– Folkene du jobber med er ofte den viktigste ressursen du har som bedriftsleder. Spesielt i små- og mellomstore selskaper hvor det kan være veldig kritisk om en ansatt blir borte, sier Hege Alfei Sæbø, salgssjef i Eika Forsikring.

Lange ventetider i det offentlige helsesystemet og sykefravær kan koste bedriften store summer, i hvert fall om den sykmeldte sitter på kompetanse det er vanskelig å erstatte på kort tid.

– Derfor samarbeider vi med Vertikal Helse, og har satt sammen en forsikring som kan bidra til at den ansatte kommer seg raskt tilbake i jobb, forklarer hun.

– Helseforsikringen sørger for raskere og bedre behandling. Så fort du har en henvisning fra lege, sender du den til Vertikal Helse, og så er prosessen i gang. Hege Alfei Sæbø, Eika Forsikring.

Les mer om helseforsikringene våre

Friskere ansatte

Eika har fått positive tilbakemeldinger fra bedrifter som har kjøpt helseforsikring:

  • Ansatte har mindre fysiske plager, og bedre helse generelt
  • Bedriftene har hatt nedgang i sykefravær
  • Folk kommer raskere tilbake på jobb etter sykdom

Ung dame fornøyd med helseforsikring

4 grunner til å kjøpe helseforsikring for dine ansatte

  1. Rask vurdering og behandling
  2. Personlig oppfølging
  3. Gode vilkår
  4. Faglig kvalitetssikring