Følg med på endringer
Når det er mye snø på taket, må du følge med på eventuelle endringer i huset. Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være varsel om for høy belastning. Du kan også høre knirk og smell i konstruksjonen ved for mye snø på taket.

Måk taket med jevn belastning
Når du måker taket, bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning. Å måke ferdig en takflate før du går over mønet og måker neste flate, gir skjevbelastninger og er mer kritisk enn en større jevnere fordelt belastning. For å unngå skade på taktekningen kan du gjerne la det være igjen et lag med snø på takflaten.

Husk også å sikre deg forsvarlig når du måker taket.

Sjekk når du bør måke
SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet retningslinjer for når du bør måke taket. Ut ifra når huset eller bygningen er bygd kan du følge disse retningslinjene:

    • 1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg/m2, mens tunge tak tåler noe mer.
    • 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 150 kg/m2.
    • Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 (Norsk Standard) for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg/m2.

Unngå vannskader
Frost i vannrør skyldes vanligvis at rørene er uheldig plassert, for eksempel langt ut i yttervegger, i kalde kjellere og i dårlig isolerte konstruksjoner, samt på steder med kald trekk.

Ved lange kuldeperioder er det veldig viktig å være oppmerksom på disse forholdene.

Hvis du reiser bort om høsten eller vinteren, bør hovedstoppekrana stenges og rørene tømmes for vann.
Dersom du ikke tømmer vannrørene må du ha på tilstrekkelig varme for at rørene ikke skal fryse.  

 

Se opp for istapper
Taket er sannsynligvis for varmt hvis det dannes store ismengder og mange, lange istapper hver vinter. Det kan derfor lønne seg å etterisolere og hindre luftlekkasjer opp til loftet. Takflaten blir da kaldere, og det blir mindre fare for snøsmelting og isdannelse.

Ikke glem ventilasjonen
Ikke steng ventiler og luftspalter helt igjen. Dette for å unngå at luftskiftet i boligen blir for lite, og det håper seg opp fukt og uheldig stoffer og gasser. Utilstrekkelig ventilasjon gir dårlig inneklima, og kan medføre fuktskader og helseproblemer.

Innvendig kondens på vinduene indikerer for lite ventilasjon i forhold til fuktbelastningen. Kondens og soppvekst på innvendig side av dårlig isolerte yttervegger kan også forekomme bak møbler og skap. Ser du slike indikasjoner, er det viktig å unngå innvendig tørking av klær og annen unødvendig fuktbelastning. Derfor, hold ventilene åpne også om vinteren, og la vifter gå som de skal.

Kilde: Sintef