Forsikring av næringsbil

Hos oss kan du forsikre firmabiler, budbiler, minibusser eller andre kjøretøy på inntil 7,5 tonn som brukes av, eller er registrert på ditt firma.
  • Kan utvides med leiebil 45 dager
  • Kan utvides med totalskadegaranti
  • Egne varer og verktøy inntil 100.000 kroner er dekket
Kontakt meg om næringsbilforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov.
Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

Feilfylling        
Nøkkelforsikring        
Leiebil inntil 45 dager

Utvidet totalskadegaranti

Vognskade

Bagasje

Ekstrautstyr

Brann
Tyveri
Glass
Redning
Ansvar

Rettshjelp

Tilleggsforsikringer

Med våre tilleggsforsikringer kan du skreddersy din forsikring etter de ønsker og behov du har. Tabellen nedenfor viser hvilke tilleggsforsikringer du kan velge mellom på de ulike forsikringsalternativene. 


Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Godsansvar

Avbrudd

Ekstrautstyr over 60 000 kroner

Yrkesverktøy/egne varer

Ulykke

Leiebil i 10 dager