Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

  • Finansiering. Eie eller leie utstyr og lokaler – hva lønner seg egentlig for din bedrift
  • Forsikringer. Vi finner ut hvilke som er viktige for deg og din bedrift.
  • Pensjonssparing. Du er pålagt å ha en pensjonsordning for dine ansatte. Men slapp av, det trenger ikke være vanskelig.
  • Betalinger. Vi hjelper deg med å finne riktige fakturarutiner og digitale løsninger som letter hverdagen din og sikrer god betalingsevne i selskapet.


Sammen finner vi løsningene som gjør hverdagen din enklere, og som gir deg mer tid til å gjøre det du er best på – å drive bedriften din.

Årlig økonomisk gjennomgang

Du kan avtale møte hos oss for å se på dagens situasjon og planlegge for fremtiden. Vi anbefaler alle bedrifter å ta en slik gjennomgang en gang i året.

  • Vi avdekker lånebehov, riktige forsikringsordninger og pensjonsplan
  • Sammen utarbeider vi en konkret plan for bedriftens fremtidige økonomi
  • Vi ser på bedriftens inn- og utbetalinger og gir råd om effektivisering og automatisering