Egenkapitalbevis

Generalforsamlingen vedtok 29. mars 2023 disponeringen av bankens årsresultatet for 2022. Kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne er 8,65 kroner per egenkapitalbevis. Andel til utjevningsfond er 0,76 kroner per egenkapitalbevis. Utbyttet utbetales 12. april 2023

Egenkapitalbevis