Barneforsikring

Barneforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer barnet økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.

Forsikringen gir utbetaling ved

Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke

  √  

Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler

Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende

Utvalgte alvorlige sykdommer

 

Behov for langvarig pleie/omsorg

Dødsfall

Arbeidsuførhet

 

Behandlingsutgifter

 
Økonomisk bistand til foresatte ved utvalgte sykdommer/skader  

Se fullstendige vilkår (pdf).

Visste du at...

  • Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år. 
  • Forsikringen gir dekning i tillegg til det man får fra folketrygden, og kan gi deg som forelder økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen for å være sammen med barnet ditt.