Viltpåkjørsler kan skje hele året, men som bilist bør du være mer oppmerksom på dyr etter veien i vinterhalvåret. Den mørke årstiden gjør det vanskelig å oppdage dyr, og mye snø kan gjøre at dyrene trekker mot veien.

Hvordan unngå en viltpåkjørsel?

  • Avpass farten: Dersom stedet du kjører på er skiltet med fare for vilt, senk farten og bruk blikket godt etter dyr langst veien. Avpass farten etter føre, sikt, miljø og skilt. 
  • Sørg for god sikt: Viltet vandrer spesielt i skumring, grålysning og på natten. Sørg for gode sikt og bra lys på bilen din. 

Hva bør jeg gjøre dersom jeg har hatt en viltpåkjørsel?
Dersom påkjørselen har skjedd, er det noen ting du kan og bør gjøre for å skåne dyret og sikre medtrafikanter.

Følg denne sjekklista:

  • Sett på nødblink, ta på refleksvest og sikre stedet med varseltrekant.
  • Få oversikt over eventuelle skadde personer, og gi førstehjelp.
  • Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Meld i fra. Ring politiet på 02 800. Varslingsplikt gjelder uansett om du er med eller uten skyld i trafikkuhellet.
  • Merk påkjørselstedet. For å hjelpe Viltnemda med å kunne spore dyret kan du merket stedet med en refleksvest eller noe annet du har liggende i bilen.
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.

Det er din plikt å melde fra om påkjørt dyr
Viltloven fastslår at det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det kan være straffbart dersom du unnlater å melde ifra.

Ingen bonustap
Som kunde i Eika Forsikring får du ikke bonustap ved viltpåkjørsler dersom påkjørselen er meldt politi eller viltnemda.

Hvilken forsikring dekker viltpåkjørsel
Dersom bilen din får skader på grunn av en viltpåkjørsel tar du kontakt med oss for hjelp. Bil Pluss og Kasko er de forsikringene som dekker skader på egen bil ved viltpåkjørsel. Egenandelen din vil også bli redusert med 4000 kroner.

Kilde: Miljodirektoratet.no