3. april kl. 09:00. Tegningsperioden starter.

11. april kl. 16:30. Kjøp og salg av tegningsretter stenger.

17. april kl. 16:30. Tegningsperioden avsluttes. 

18. april. Tildeling av nye egenkapitalbevis offentliggjøres. 

22. april. Betaling av de nye egenkapitalbevisene. 

30. april. Egenkapitalbevisene leveres og tas opp til handel.