Hvert år gir vi i Romsdalsbanken ut gavemidler av fjorårets overskudd til lag og foreninger i vårt område. Formålet må være allmennyttig. 

Siste frist for innlevering av søknad i 2024 er satt til 31. mars. De som tildeles midler, blir kontaktet for tildeling. Tildelingen vil offentliggjøres på vår hjemmeside og sosiale medier, og evt besøk hos mottaker.

Prioriterte områder vil være:

  • Barn- og unge
  • Aktivitet
  • Prosjekt
  • Egne kunder

Søknaden må inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene det søkes støtte til, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltakene.

Søknad sendes til gave@romsdalsbanken.no innen 31. mars 

Skjema word   

 

Skjema PDF