Hvert år gir vi i Romsdalsbanken ut gavemidler av fjorårets overskudd til lag og foreninger i vårt område. Formålet må være allmennyttig. 

Siste frist for innlevering av søknad i 2023 er satt til 1. mai. De som tildeles midler, blir kontaktet for tildeling. Tildelingen vil offentliggjøres på vår hjemmeside og sosiale medier, og evt besøk hos mottaker.

Prioriterte områder vil være:

  • Barn- og unge
  • Aktivitet
  • Prosjekt
  • Egne kunder

Søknaden må inneholde en begrunnelse, en oversikt over de tiltakene det søkes støtte til, kostnadene og hvem som vil være målgruppen for tiltakene.

Søknad sendes til gave@romsdalsbanken.no innen 1. mai

Skjema word   

 

Skjema PDF