Romsdalsbanken, eller Romsdal Sparebank som er det offisielle navnet på banken, er et resultat av en fusjon mellom Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank i 2018. Selv om Romsdalsbanken så dagens lys i 2018, har de to fusjonerte bankene en historie tilbake hhv 1883 og 1878.

Hovedkontoret ligger i Elnesvågen, med avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Vi er den eneste banken med hovedkontor i Romsdal.

Romsdalsbanken tilbyr helhetlige løsninger innen bank og forsikring for både person- og næringskunder.

Romsdalsbanken har sitt primærmarked i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. I dette markedet skal vi være den ledende lokalbanken.

Med ledende mener vi

  • høy kundetilfredshet over tid

Med lokalbank mener vi

  • nærhet til kundene

  • korte beslutningsveier

  • engasjement for lokalsamfunnet

 

Romsdalsbanken skal ta en viktig rolle som utviklingsaktør i sitt primærmarked, Vi har et langsiktig og bærekraftig perspektiv i vår forretningsdrift.

Banken har utstedt egenkapitalbevis og har i overkant av 300 eiere, i all hovedsak lokale.

Romsdalsbanken er medlem av Eika alliansen. 

Bankens generalforsamling består av 24 medlemmer og har slik sammensetning:

  • 8 valgt av innskyterne

  • 8 valgt av egenkapitalbeviseierne

  • 6 valgt av de ansatte

  • 2 valgt av kommunene (1 fra Fræna og 1 fra Nesset)

 

Bankens styre består av 7 medlemmer.

For mer om bankens styrende organer – se https://romsdalsbanken.no/ombanken/bankens_styrende_organer

Eierstyring og selskapsledelse

Bankens policy for eierstyring og selskapsledelse finner du her (pdf).

Bankens etiske retningslinjer finner du her (pdf).

Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar finner du her (pdf).