Årsrapport               Delårsrapport                Pilar 3     
 2022 1. kvartal 2022  
  2. kvartal 2022   
  3. kvartal 2022   
  4. kvartal 2022   
     
 2021 1. kvartal 2021  2021
  2. kvartal 2021  
  3. kvartal 2021   
  4. kvartal 2021   
     
2020  1. kvartal 2020 2020
  2. kvartal 2020  
  3. kvartal 2020   
     
 2019 1. kvartal 2019  2019
  2. kvartal 2019   
  3. kvartal 2019  
  4. kvartal 2019   
     

2018

1. kvartal 2018 2018 
  2. kvartal 2018  
  3.kvartal 2018   
     
2017 1. kvartal 2017   2017 
2017_Nesset  2. kvartal 2017 2017_Nesset 
  3. kvartal 2017   
 
2016 1. kvartal 2016 2016
2. kvartal 2016 
  3. kvartal 2016   
     
2015 1. kvartal 2015 2015
2. kvartal 2015
3. kvartal 2015
     
2014 1. kvartal 2014 2014
  2. kvartal 2014  
  3. kvartal 2014  
     
2013 1. kvartal 2013 2013
  2. kvartal 2013  
  3. kvartal 2013  
     
2012 1. kvartal 2012 2012
  2. kvartal 2012  
  3. kvartal 2012  
     
2011 1. kvartal 2011 2011
  2. kvartal 2011  
  3. kvartal 2011