Årsrapport  med revisors beretning               Delårsrapport                Pilar 3       Bærekrafts rapport  Åpenhets-Loven
         
  1. kvartal 2023      
   2. kvartal 2023      

 2022

R-beretning

1. kvartal 2022  2022  2022  2022
  2. kvartal 2022       
  3. kvartal 2022       
  4. kvartal 2022       
         
 2021 1. kvartal 2021  2021    
  2. kvartal 2021      
  3. kvartal 2021       
  4. kvartal 2021       
         
2020  1. kvartal 2020 2020    
  2. kvartal 2020      
  3. kvartal 2020       
         
 2019 1. kvartal 2019  2019    
  2. kvartal 2019       
  3. kvartal 2019      
  4. kvartal 2019       
         

2018

1. kvartal 2018 2018     
  2. kvartal 2018      
  3.kvartal 2018       
         
2017 1. kvartal 2017   2017     
2017_Nesset  2. kvartal 2017 2017_Nesset     
  3. kvartal 2017       
     
2016 1. kvartal 2016 2016    
2. kvartal 2016     
  3. kvartal 2016       
         
2015 1. kvartal 2015 2015    
2. kvartal 2015    
3. kvartal 2015
   
         
2014 1. kvartal 2014 2014    
  2. kvartal 2014      
  3. kvartal 2014      
         
2013 1. kvartal 2013 2013    
  2. kvartal 2013      
  3. kvartal 2013      
         
2012 1. kvartal 2012 2012    
  2. kvartal 2012      
  3. kvartal 2012      
         
2011 1. kvartal 2011 2011    
  2. kvartal 2011      
  3. kvartal 2011