RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,67% i desember.
For året 2022 som helhet var avkastningen 6,0 %.  

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling siste måned. Avkastningen for 2022 totalt har også vært positiv i motsetning til de fleste andre obligasjonsmarkeder. Høy inflasjon har gitt høyere renter som har bidratt til negativ avkastning for mange fastrenteobligasjoner, men det norske markedet består i stor grad av obligasjoner med flytende renter. Sentralbankene i USA og Europa hevet som forventet rentene i desember og forventes å fortsette med det i 1. kvartal. 

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

Den største positive bidragsyteren til avkastningen siste måned var Kistefos.
Nye poster siste måned er ansvarlige lån i Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Helgeland, mens vi har solgt ut Seaspan

Gjennomsnittlig løpetid er 1,78 år og rentedurasjonen er 0,49.

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå nær historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.